Een makelaar verricht mensenwerk. En dus draag je als makelaardij ook búiten het werk om je maatschappelijke steentje bij, vindt NIEUW! makelaardij. We kozen bewust voor lokale doelen, van sportclubs tot de verschillende stichtingen die het dorp z’n unieke culturele kwaliteiten bieden.

Een overzicht van de doelen die NIEUW! Makelaardij een warm hart toedraagt:

► Huttenbouw - Speeltuinvereniging Zwanenburg

► Handbalverening VOS

Bijdrage nieuw speelveld, Handbalvereniging VOS Zwanenburg

► Feestweek Zwanenburg - Halfweg

Jaarlijkse bijdrage sponsoring Feestweek Zwanenburg -Halfweg