Een taxatie is een objectieve waardebepaling van je huis. Meestal wordt een deze uitgevoerd bij de aankoop van een huis. Op basis van het taxatierapport beoordeelt de geldverstrekker of de hypothecaire lening verantwoord verstrekt kan worden.